Podmínky užití

Webové stránky www.cereal.cz (dále jen webové stránky) jsou autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu s Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. (dále jen Autorský zákon). Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.

Podmínky inzerce

  1. Bezplatná inzerce realit Cereal.cz je určena k obchodování pro přímé zájemce a vlastníky nemovitostí, developerské společnosti, realitní makléře, realitní zprostředkovate a realiní kanceláře.
  2. Publikace realitní inzerce a export realitní inzerce je zdarma pro všechny uživatele webových stránek. Registrace a přihlášení uživatelů, vkládání, zobrazování a zrušení inzerátů je zdarma pro všechny uživatele.
  3. Inzerenti jsou povinni uvádět v inzerátech pravdivé údaje o inzerované nemovitosti nebo inzerentovi. Webové stránky Cereal.cz si vyhrazují právo na úpravu nebo opravu obsahu inzerátu, který není úplný nebo není zadán v souladu s podmínkami inzerce. Pokud inzerát hrubě porušuje tyto Podmínky inzerce, může být ze strany provozovatele inzerát smazán.

Ochrana osobních údajů

  1. Informace o zákaznících (inzerentech, realitních kancelářích, realitních makléřech, developerských společnostech, soukromých inzerentech, jiných vlastnících nemovitostí a jiných realitních zprostředkovatelích apod.) jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
  2. Provozovatel portálu Cereal.cz (dále jen provozovatel), užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá provozovatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Politika cookies

Pro kvalitnější poskytování služeb nám pomáhají cookies ve Vašem prohlížeči. Používáním webu Cereal.cz s tím vyjadřujete souhlas. Cookies využíváme zejmena z těchto důvodů: splnění našich právních povinností, zlepšování našich služeb a zkvalitňování nabídky realitních inzerátů, zlepšování sociální aktivity, zvýšení kvality reklam, rozpoznání a ochranu proti podvodům a jiným bezpečnostním rizikům.

Bezpečnost připojení

Přístup k Vášmu uživatelskému účtu je zabezpečen šifrovaným připojením HTTPS a přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo. Doporučujeme Vám zachovávat mlčenlivost ohledně Vašich přístupových údajů. Nesdělujte své přístupové údaje třetím osobám. Pokud Vaše uživatelské jméno a heslo zprostředkujete třetí straně, a to i z nedbalosti, nesete odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu nebo za zneužití svých přístupových údajů tak, jako kdyby se jednalo o Vaše vlastní jednání.

Jak ukládáme Vaše hesla?

Bezpečnost Vašich dat je pro nás velmi důležitá, proto Vaše hesla ukládáme pomocí moderní hashovací funkce bcrypt (cost 11). Naše databáze je zabezpečena tak, aby z ní nebylo možné získat správně vytvořená hesla našich uživatelů v čitelné podobě v rozumné době (v průběhu několika let).

toplisttoplist